Vad tycker du om att Tyresö får ström från vindkraft?

Nästan var fjärde lampa i ­Tyresö lyser sedan i november med el från kommunens eget vindkraftverk i Bösjövarden ­utanför Mora.

Genom att investera 43,2 miljoner kronor i ett vindkraftverk räknar Tyresö kommun med att under åtminstone två decennier kunna hålla ett lågt elpris. Elen från Dalarna beräknas motsvara 22 procent av Tyresös behov av elenergi. Investeringen av den mer miljövänliga vindkraften är också i linje med kommunens klimatstrategi, som säger att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor före år 2020.

Enligt fullmäktiges beslut i fjol har Tyresö kommun och det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder bildat ett bolag, Tyresö Vind AB, som tillsammans äger vindkraftverket. Investeringarna liksom driftskostnaderna fördelas med två tredjedelar på Tyresö kommun och en tredjedel på Tyresö Bostäder AB. Tyresö kommuns ekonomichef Sigbrith Martinsson är VD i det nya bolaget.

Vindkraftverket står tillsammans med åtta andra kraftverk i en park i Bösjövarden norra delen av Mora kommun. Medelvinden på 100 meters höjd är där 7,6 meter per sekund vilket betraktas som utmärkta förhållanden.

Representanter för Tyresö kommun bevakar på bilden att deras eget vindkraftverk kommit på plats, från vänster fastighetschefen Jan Nilsson, enhetschefen och projektledaren på fastighetsavdelningen Björn Hellqvist, Tyresö Bostäders VD Maria Öberg, f.d. ekonomichefen Dan Näsman, ordföranden i Tyresö Bostäder Olle Chevalier och Tyresö bostäders underhållschef Lars Gustafsson.