Vad gör du om en katastrof inträffar i Tyresö?

”Det är katastrof!” säger vi ofta om minsta lilla som inte går exakt som planerat. Men skulle vi vara beredda om det värsta verkligen skulle inträffa? Och vad är det egentligen?

En för årstiden varm söndagseftermiddag i november är kanske det värsta som kan hända i Tyresö, att det blir mörkt innan man hunnit åka tillräckligt många rundor i den nya skateparken. Terrorism i Mellanöstern, ebolaepidemi i Afrika och berg som faller ihop i Norge känns långt borta. Ingen u-båt dök upp i Stockholms skärgård och branden i Västmanland i somras verkar vara glömd.

Per Lönnfält är en av föräldrarna som står och väntar vid den nya skateparken.

– Katastrof? Valresultatet, i så fall!

Säger han mest på skämt, men inte enbart. Det är svårt att föreställa sig ett riktigt otäckt scenario här.

– Jag tänker svält och just nu ebolaepidemi. Naturkatastroferna har också blivit fler på senare tid, men vi står ändå långt ifrån.

– Det är nästan så att man inte kan använda ordet i Sverige. Vi har det för bra.

Leon, som är tio år och stannar till mellan rundorna på sin kickbike, tänker att katastrof betyder kaos. Som när många människor ska fram på samma plats. Och en storm kanske. Och att ett träd då faller över ett hus vore en katastrof! Men sådant händer inte här.

Om kriget skulle komma då? Vet pappa Lars var närmsta skyddsrum finns?

– Det borde jag göra. Jag är uppvuxen här och var nog på studiebesök i ett då jag gick i skolan. Men jag skulle inte hitta dit nu. Jag får gå hem och kolla var det är.

På kommande sidor har vi målat upp olika katastrofscenarier och ger tips om vad du kan göra. Och så får du veta var skyddsrummen finns i Tyresö.